Vedení daňové evidence, účetnictví, zastupování na úřadech, účetní poradenství
    :: Komplexní vedení podvojného účetnictví
    :: Zpracování účetní závěrky, účetních sestav a výkazů

Daňové poradenství, zastupování na úřadech, zpracování daňových přiznání
    :: Zpracování daňových přiznání ( k dani z příjmů FO a PO, k dani z přidané hodnoty, k dani silniční, ...)
    :: Zastupování na úřadech - FÚ, OSSZ a příslušných ZP.
    :: Daňové poradenství - jak správně stanovit daň a přitom neplatit víc než musíte
Vedení personální a mzdové agendy