Cena za poskytování služeb je ovlivněna spoustou faktorů, a proto níže uvedený ceník berte pouze jako informativní. V případě penalizace ze strany FÚ za nedostatky zaviněné chybným zaúčtováním, uhradí vyměřené penále odběrateli účetní firmy, která je pro tyto účely pojištěna.
Na požádání se spolu s odběratelem zúčastňujeme případných kontrol na FÚ, OSSZ a příslušných ZP.

Daňová evidence
  ::   Do 75 řádků .................................... měsíční paušál 1.500,00 Kč
  ::   76 až 99 řádků ............................... 20,00 Kč/ řádek
  ::   100 až 299 řádků ............................ 18,00 Kč/ řádek
  ::   300 až více řádků ............................ 16,00 Kč/ řádek
Zpracování daňových formulářů (SD, DPH) v ceně.
Daňové přiznání k dani z příjmů FO je stanoveno jako 1/12 ročního průměru, min. 1.500,00 Kč.


Účetnictví
  ::   Do 80 řádků .................................... měsíční paušál 2.000,00 Kč
  ::   81 až 99 řádků ................................ 25,00 Kč/ řádek
  ::   100 až 299 řádků ............................ 23,00 Kč/ řádek
  ::   300 až více řádků ............................ 21,00 Kč/ řádek
Zpracování daňových formulářů (SD, DPH) v ceně. Daňové přiznání k dani z příjmů PO je stanoveno jako 1/12 ročního průměru, min. 1.500,00 Kč.


Mzdová agenda
  ::   Měsíční sazba za osobu .................................... 250,00 Kč
  ::   Dohody o PP .................................................... 100,00 Kč


Účetní a personální poradenství v případě, že klient nemá řádně podepsanou smlouvu

  ::   Hodinová sazba .................................... 500,00 Kč


Stáhnout ceník služeb